תוכניות העשרה והרצאות

העשרה והרצאות

Lectures & conferences

התמודדות עם כישלונות, קריאת שפת גוף וכוח הרצון, הם חלק מהנושאים החינוכיים ה"חמים". 

מהמקום הזה, יצרתי סדרת הרצאות ותוכניות העשרה בשם "הארגז", המכיל תכנית מנהיגות ויזמות, שנכנסו למאגר ההשתלבות וההכלה של משרד החינוך. במסגרת ההרצאות, אני משלב תכנים עיוניים לצד ריקודים בפועל כך שהילדים לומדים לאהוב את עצמם, להיות בטוחים יותר ומתפתחים מדהים.

העשרה והרצאות

Lectures & conferences

התמודדות עם כישלונות, קריאת שפת גוף וכוח הרצון, הם חלק מהנושאים החינוכיים ה"חמים". 

מהמקום הזה, יצרתי סדרת הרצאות ותוכניות העשרה בשם "הארגז", המכיל תכנית מנהיגות ויזמות, שנכנסו למאגר ההשתלבות וההכלה של משרד החינוך. במסגרת ההרצאות, אני משלב תכנים עיוניים לצד ריקודים בפועל כך שהילדים לומדים לאהוב את עצמם, להיות בטוחים יותר ומתפתחים מדהים.